نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز

نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز

نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز

۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز چهاردهمین دوره از تاریخ – الی –  1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی