نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز

نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز

نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز

۲۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/12)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 20:30
15.000 مترمربع
250 واحد تولیدی
سالن های امیرکبیر و پروین اعتصامی
17 استان

نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز هشتمین دوره از تاریخ 21 الی 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن تبریز هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی