نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز پنجمین دوره از تاریخ 7 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز پنجمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته شیراز پنجمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی