4
نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

۱۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/09)
۲۱ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/12)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 18 تا 21 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی