نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/05)
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/08)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد نهمین دوره از تاریخ 16 تا 19 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد نهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد نهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی