نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/30)
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/02)
نمایشگاه بین المللی شیراز
8.000 مترمربع
89 شرکت

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز نهمین دوره از تاریخ 10 الی 13 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز نهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز نهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی