نمایشگاه سراسری تجارت عمومی تبریز

نمایشگاه سراسری تجارت عمومی تبریز

نمایشگاه سراسری تجارت عمومی تبریز

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/10)
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/16)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه سراسری تجارت عمومی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه سراسری تجارت عمومی تبریز سومین دوره از تاریخ 19 الی 25 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه سراسری تجارت عمومی تبریز سومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه سراسری تجارت عمومی تبریز سومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی