نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز 98 تبریز

نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز 98 تبریز

نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز 98 تبریز

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/10)
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/16)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز 98 تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز 98 تبریز از تاریخ 19 الی 25 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز 98 تبریز (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز 98 تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی