نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته اصفهان

نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته اصفهان

نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته اصفهان

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/14)
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/17)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
1.600 مترمربع
40 شرکت کننده

نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته اصفهان ششمین دوره از تاریخ 23 الی 26 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته اصفهان ششمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته اصفهان ششمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی