نمایشگاه سوغات و هدایا اصفهان

نمایشگاه سوغات و هدایا اصفهان

نمایشگاه سوغات و هدایا اصفهان

۳۰ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/22)
۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/27)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
14:00 الی 21:00
1.700 مترمربع
150 غرفه

نمایشگاه سوغات و هدایا اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا اصفهان دومین دوره از تاریخ 30 مهر الی 5 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه سوغات و هدایا اصفهان دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه سوغات و هدایا اصفهان دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی