نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه صنایع دستی تهران

۲۸ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/19)
۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/08/25)
نمایشگاه بین المللی تهران
13.000 مترمربع
459 شرکت داخلی

نمایشگاه صنایع دستی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی تهران سی و دومین دوره از تاریخ 28 مرداد الی 3 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنایع دستی تهران

غرفه سازی در نمایشگاه صنایع دستی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی