نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه صنایع دستی تهران

۲۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/22)
نمایشگاه بین المللی تهران
13.000 مترمربع
459 شرکت داخلی

نمایشگاه صنایع دستی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی تهران از تاریخ 27 الی 30 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنایع دستی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی نمایشگاه صنایع دستی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی