نمایشگاه صنایع دستی شیراز

نمایشگاه صنایع دستی شیراز

نمایشگاه صنایع دستی شیراز

۶ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/25)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه صنایع دستی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی شیراز یازدهمین دوره از تاریخ 6 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنایع دستی شیراز یازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه صنایع دستی شیراز یازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی