نمایشگاه صنایع دستی شیراز

نمایشگاه صنایع دستی شیراز

نمایشگاه صنایع دستی شیراز

۲۳ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/14)
۲۶ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/17)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه صنایع دستی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی شیراز از تاریخ 23 الی 26 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنایع دستی شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه صنایع دستی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی