نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز

نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز

نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز

۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/22)
۵ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/25)
نمایشگاه بین المللی شیراز
72 شرکت

نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز بیست و یکمین دوره از تاریخ 2 الی 5 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز بیست و یکمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه صنایع غذایی، تبدیلی و ماشین آلات وابسته شیراز بیست و یکمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی