نمایشگاه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی شیراز

۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی شیراز چهارمین دوره از تاریخ 7 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی شیراز چهارمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی شیراز چهارمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی