نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی چین هنگ کنگ

نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی چین هنگ کنگ

نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی چین هنگ کنگ

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)
۲۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/13)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی هنگ کنگ از تاریخ 20 الی 23 خرداد 1400در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی