4
نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

۲۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/17)
۲۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/20)
نمایشگاه بین المللی مشهد
6.000 مترمربع
دسترسی موضوعی
مواد غذایی و آشامیدنی ها

نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد از تاریخ 26 تا 29 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه براینمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی