نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

۳ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/25)
۶ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/28)
نمایشگاه بین المللی مشهد
6.100 مترمربع

نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد هشتمین دوره از تاریخ 3 تا 6 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته مشهد هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی