نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو

نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو

نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو

۱۵ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/06)
۱۹ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/10)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو از 4 الی 7 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو

 ثبت نام در نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی