نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

۲۱ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/12)
۲۴ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/15)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00

نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس شیراز دهمین دوره از تاریخ 21 الی 24 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه گردشگری پارس شیراز دهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه گردشگری پارس شیراز دهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی