نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

۲۵ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/15)
۲۸ آذر ۱۳۹۹ (2020/12/18)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00

نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس شیراز از تاریخ 23 الی 26 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه گردشگری پارس شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی