نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/16)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز دومین دوره از تاریخ 23 الی 27 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی