هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز

خدمات برای رویداد

هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز

هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز

هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی از تاریخ 2 الی 5 خرداد 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.

ثبت نام در هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز

غرفه سازی در هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز

هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز

هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، هشتمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه، تشریفات، سفره عقد، گل آرایی شیراز با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی تشریفات، مزون، آتلیه و سفره عقد از تاریخ 2 الی 5 خرداد 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز با فضایی بالغ بر 6000 متر مربع و تعداد 250 غرفه گذار برگزار گردید.

تقویم نمایشگاهی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی