هفتمین نمایشگاه بین‌ المللی هنر پکن ۲۰۱۷

خدمات برای رویداد

هفتمین نمایشگاه بین‌ المللی هنر پکن ۲۰۱۷

هفتمین نمایشگاه بین‌ المللی هنر پکن ۲۰۱۷

هفتمین نمایشگاه بین‌ المللی هنر پکن ۲۰۱۷

هفتمین نمایشگاه بین‌ المللی هنر پکن ۲۰۱۷

هفتمین نمایشگاه بین‌ المللی هنر پکن ۲۰۱۷

این نمایشگاه با موضوع ” جاده ابریشم و تمدن جهانی‌” از ۲۴ سپتامبر لغایت ۱۵ اکتبر در محل موزه ملی‌ چین برگزار خواهد گردید.

 

 

 

 

جهت طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

[ARForms id=102]

عضویت در خبرنامه ایمیلی