همکاری با ما

دانلود فرم استخدام

در صورت تمایل جهت همکاری با شرکت نمایشگاه سازان فرم استخدام شرکت را دانلود کنید و پس از پر کردن تصویر آن را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.

ittm.ir@gmail.com

عضویت در خبرنامه ایمیلی