کنگره بین المللی قلب و عروق دیوار بزرگ چین 2017

خدمات برای رویداد

کنگره بین المللی قلب و عروق دیوار بزرگ چین 2017

کنگره بین المللی قلب و عروق دیوار بزرگ چین 2017

کنگره بین المللی قلب و عروق دیوار بزرگ چین 2017

کنگره بین المللی قلب و عروق دیوار بزرگ چین 2017

به عنوان بزرگترین کنگره آکادمیک حرفه ای در آسیا و اقیانوسیه، کنگره بین المللی قلب و عروق دیوار بزرگ چین 2017 از 12 تا 15 اکتبر 2017 در مرکز برگزاری نمایشگاه های چین برگزار خواهد شد.

 

کنگره بین المللی قلب و عروق دیوار بزرگ چین 2017 عناوین زیر را پوشش میدهد:

  1. تحقیق و ترجمه برای بیماری های قلب و عروق
  2. پیشگیری و کنترل ریسک
  3. مداخله کرونر
  4. الکتروفیزیولوژی قلب
  5. بیماری های ساختاری قلب
  6. نارسایی قلب و عملکرد بطن چپ
  7. تصویر برداری و تشخیص
  8. تحقیقات بالینی

و همچنین همکاری های بین المللی بین منطقه ای در مطالعات رشته های مرتبط

 

جهت طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

 

[ARForms id=102]

 

 

عضویت در خبرنامه ایمیلی