گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه HSE (بهداشت و ایمنی کار)
گرید نمایشگاهی
مدرک مدیریت رویداد
ایزو 10002
ایزو 9001
عضویت در خبرنامه ایمیلی