نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ (2021/02/13)
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ (2021/02/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
32.000 متر مربع
275 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از تاریخ 25 الی 28 بهمن 1399 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی