4
نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات مشهد

نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات مشهد

نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات مشهد

۲۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/17)
۲۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/20)
نمایشگاه بین المللی مشهد
5.900 مترمربع
دسترسی موضوعی
مواد غذایی و آشامیدنی ها

نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات مشهد از تاریخ 26 تا 29  آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی