تور مجازی نمایشگاه لباس ترکیه

2018 فوریه 21
show_virtual_tour

اولین نمایشگاه بین المللی ترکیه در ایران که در تاریخ 14 تا 17 آذر ماه سال 1396 در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید.

عضویت در خبرنامه ایمیلی