4
نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه، تجهیزات و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه، تجهیزات و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه، تجهیزات و صنایع وابسته ایران تهران

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/06)
۱۸ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/09)
نمایشگاه شهرافتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه، تجهیزات و صنایع وابسته ایران تهران

برگزاری  نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه، تجهیزات و صنایع وابسته تهران از تاریخ 15 الی 18 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در  نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه، تجهیزات و صنایع وابسته

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای  نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت میوه، تجهیزات و صنایع وابسته

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی