غرفه سازی

غرفه سازی

غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد ، غرفه سازی در کیش

غرفه سازی ( غرفه ایران ترانسفو )

ساخت غرفه ایران ترانسفو در نمایشگاه بین المللی برق تهران

ساخت غرفه ایران ترانسفو : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی ( نمایشگاه سازان )

غرفه سازی ذوب آهن اصفهان نمایشگاه سازان

غرفه سازی (غرفه ذوب آهن اصفهان )

ساخت غرفه ذوب آهن اصهان در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

ارائه طرح مناسب،رضایت، قیمت مناسب و تحویل زودتر ازموعد مقرر سبب گردید تا چندین غرفه سازی دیگر در نمایشگاه رابرای مجموعه ذوب آهن اصفهان ارائه کنیم .

پتروشیمی جم

غرفه سازی ( غرفه پتروشیمی جم )

ساخت غرفه پتروشیمی جم در نمایشگاه بین المللی پتروشیمی تهران

طراحی و اجرای غرفه سازی شرکت پتروشیمی جم در نمایشگاه پتروشیمی تهران در فضایی بالغ بر 300 متر که طبقه دوم نیز در مراحل طراحی غرفه به آن اضافه گردید.

غرفه سازی شیرین عسل

غرفه سازی ( غرفه شیرین عسل )

ساخت غرفه شیرین عسل در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران

فضایی بالغ بر 500 متر مربع(بخشی از غرفه داخل سالن خلیج فارس به صورت جزیره و بخش دیگر در فضای باز نمایشگاه بین المللی ) با همکاری تیم 30 نفره

ARC

غرفه سازی ( غرفه ARC )

ساخت غرفه ARC در نمایشگاه بین المللی سمپوزیوم فولاد تبریز

ساخت غرفه ARC : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی (نمایشگاه سازان)

غرفه نمایشگاهی عالی نسب

غرفه سازی ( غرفه لوازم خانگی عالی نسب )

ساخت غرفه عالی نسب در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز

ساخت غرفه لوازم خانگی عالی نسب : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی ( نمایشگاه سازان )

کارتن سازی میهن

غرفه سازی ( غرفه کارتن سازی میهن )

ساخت غرفه کارتن سازی میهن در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

ساخت غرفه کارتن سازی میهن:شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی ( نمایشگاه سازان )

غرفه سازی در کیش

غرفه سازی ( غرفه شرکت لیمون )

ساخت غرفه لیمون در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز

لیمون نیز جزو مجمع بزرگان صنعت ایران می باشد ، همچنین این شرکت یکی از کار آفرینان نمونه ایران بوده است.

آرچلیک

غرفه سازی ( غرفه آرچلیک )

ساخت غرفه آرچلیک در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز

ساخت غرفه  آرچلیک : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی (نمایشگاه سازان)

 

پتروشیمی تبریز

غرفه سازی ( غرفه پتروشیمی تبریز )

ساخت پتروشیمی تبریز در نمایشگاه بین المللی پتروشیمی تهران

ساخت غرفه پتروشیمی تبریز : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی ( نمایشگاه سازان )

فولاد ناب

غرفه سازی (غرفه فولاد ناب تبریز )

ساخت غرفه فولاد ناب در نمایشگاه بین المللی سمپوزیوم فولاد تبریز

ساخت غرفه فولاد ناب : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی (نمایشگاه سازان)

استرلینگ

غرفه سازی ( غرفه استرلینگ )

ساخت غرفه استرلینگ در نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی و برودتی تبریز

ساخت غرفه استرلینگ  : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی (نمایشگاه سازان)

شفق

غرفه سازی ( غرفه لوازم خانگی شفق )

ساخت غرفه شفق در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز

ساخت غرفه لوازم خانگی شفق : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی ( نمایشگاه سازان )

غرفه سازی در مشهد

غرفه سازی ( غرفه صبا باتری )

ساخت غرفه صبا باتری در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

ساخت غرفه صبا باتری : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی (نمایشگاه سازان)

قاینار خزر

غرفه سازی ( غرفه قاینار خزر )

ساخت غرفه قاینار خزر در نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی و برودتی تبریز

ساخت غرفه قاینار خزر : شرکت طراحان محیطی آفتاب طلایی (نمایشگاه سازان)

عضویت در خبرنامه ایمیلی