لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهراناین لیست شامل اسامی شرکت ها، حوزه فعالیت، تلفن و آدرس میباشد.

 

جهت خرید از لینک زیر اقدام فرمایید: