سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و محصولات دندانپزشکی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی شانگهای...

1402/07/22

1402/07/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ( CeMAT ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1402/08/02

1402/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی تجهیزات شیمیایی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1402/08/03

1402/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی شانگهای...

1402/08/03

1402/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( FHC ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1402/08/17

1402/08/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت برق شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1402/08/24

1402/08/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت متالوژی ( MTM EXPO ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1402/09/08

1402/09/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی نخ و الیاف شانگهای چین ( SPINEXPO ) مرکز نمایشگاهی شانگهای...

1402/12/15

1402/12/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی مد(کلاه، روسری و دستکش) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی شانگهای...

1403/01/08

1403/01/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی الکترونیک ( NEPCON China ) چین شانگهای مرکز نمایشگاهی شانگهای...

1403/02/05

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی فناوری مواد عایق حرارتی و صرفه جویی در انرژی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نا مشخص

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای

1402/06/28الی1402/06/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت برق شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای چین

1402/08/24الی1402/08/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و غذاهای دریایی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای

1403/06/02الی1403/06/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات شیمیایی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پتروشیمی

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای

1402/08/03الی1402/08/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی ( Pet Fair ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای

1403/05/26الی1403/05/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی موتور شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نا مشخص

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای

1403/04/23الی1403/04/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد ساخت خودرو شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای

1403/04/13الی1403/04/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ( CeMAT ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای چین

1402/08/02الی1402/08/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( FHC ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای چین

1402/08/17الی1402/08/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای چین

1402/06/20الی1402/06/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت متالوژی ( MTM EXPO ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای چین

1402/09/08الی1402/09/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای چین

1403/06/14الی1403/06/16

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2
  • 3