سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت دریایی و کشتیرانی شانگهای چین ( Marintec china ) مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1402/09/14

1402/09/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی زیبایی و آرایشی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/01/10

1403/01/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی فناوری و مواد ساخت خودرو شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/04/13

1403/04/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/04/13

1403/04/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/04/15

1403/04/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/04/21

1403/04/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی موتور شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/04/23

1403/04/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی ( Pet Fair ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/05/26

1403/05/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و غذاهای دریایی شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/06/07

1403/06/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC...

1403/06/14

1403/06/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/06/14الی1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای

1403/04/13الی1403/04/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1402/08/24الی1402/08/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

مرکز نمایشگاهی شانگهای SNIEC

1402/09/14الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/04/21الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت آرایشی بهداشتی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/01/10الی1403/01/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل|نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/04/15الی1403/04/17

مشاهده جزئیات

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/04/13الی1403/04/15

مشاهده جزئیات

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/06/07الی1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/05/26الی1403/05/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/04/23الی1403/04/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1402/08/17الی1402/08/19

مشاهده جزئیات