تقویم نمایشگاهی بمبئی - هندوستان India - Mumbai exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی بمبئی

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی بمبئی در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی هند بمبئی (PACKEX)

نمایشگاه بین‌المللی بمبئی

1403/06/07   الی   1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی فناوری و تکنولوژی مواد غذایی و نوشیدنی هند بمبئی (Anuga Foodtech India)

نمایشگاه بین‌المللی بمبئی

1403/06/07   الی   1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ( Annapoorna ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1403/06/17   الی   1403/06/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل ( Wire India ) بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1403/09/07   الی   1403/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco

مرکز نمایشگاهی nesco

1403/09/16   الی   1403/09/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی (Acetech) بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1403/10/30   الی   1403/11/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دارویی و داروسازی

نمایشگاه بین المللی داروسازی و‌ بیوتکنولوژی (Bio Pharma) بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1403/12/14   الی   1403/12/17

مشاهده جزئیات