نمایشگاه بین المللی داروسازی و‌ بیوتکنولوژی ( Bio Pharma ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دارو

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/12/14الی1402/12/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره ( Zak Doors & Windows ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/09/02الی1402/09/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری شیشه ( Zak Glass Technology ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان|نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/09/02الی1402/09/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی ( Acetech ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/08/11الی1402/08/14

مشاهده جزئیات

غرفه سازی در بمبئی هند
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
نمایشگاه بین المللی ابزار آلات و ماشین آلات ( IMEX ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/06/10الی1402/06/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ( FI Food ) بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/05/26الی1402/05/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل ( Wire India ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1403/09/07الی1403/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری غذایی و نوشیدنی ( ANUTEC ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/06/16الی1402/06/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ( Annapoorna ) بمبئی- هند مرکز نمایشگاهی nesco
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1402/06/16الی1402/06/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی گردشگری هند بمبئی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

1399/12/29الی1400/01/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب هند
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آب

نمایشگاه بین المللی بمبئی

1400/07/06الی1400/07/08

مشاهده جزئیات