تقویم نمایشگاهی باکو - آذربایجان Azerbaijan - Baku exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی باکو

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی باکو در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی و امنیتی آذربایجان باکو (SECUREX)

اکسپو سنتر باکو

1403/07/03   الی   1403/07/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1403/07/11   الی   1403/07/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ترافیک, حمل و نقل شهری و تدارکات

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و زیرساخت آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1403/07/24   الی   1403/07/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تاسیسات, سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا (AQUATHERM) آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1403/07/24   الی   1403/07/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی (BAKUBUILD) آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1403/07/24   الی   1403/07/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی بازسازی و توسعه قره باغ آذربایجان باکو

نمایشگاه بین‌المللی باکو

1403/07/24   الی   1403/07/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بهداشتی و تندرستی

نمایشگاه بین المللی نوآوری های پزشکی باکو آذربایجان (MEDINEX)

اکسپو سنتر باکو

1403/08/10   الی   1403/08/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زیبایی، آرایشی، بهداشتی

نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1403/08/10   الی   1403/08/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1403/09/11   الی   1403/09/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری (AITF) آذربایجان باکو

اکسپو سنتر باکو

1404/01/14   الی   1404/01/16

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2