سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و زیرساخت ها آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1402/07/27

1402/07/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا (AQUATHERM) آذربایجان باکو مرکز...

1402/07/27

1402/07/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی (BAKUBUILD) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1402/07/27

1402/07/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی نوآوری های پزشکی (MEDINEX) باکو آذربایجان مرکز نمایشگاهی باکو...

1402/08/11

1402/08/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1402/08/11

1402/08/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1402/09/10

1402/09/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری (AITF) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/01/15

1403/01/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی کشاورزی (CASPIAN AGRO) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/02/26

1403/02/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی (INTERFOOD) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو...

1403/02/28

1403/02/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز (CASPIAN OIL & GAS) آذربایجان باکو...

1403/03/11

1403/03/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/03/11الی1403/03/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت برق و‌ انرژی های تجدید پذیر (CASPIAN POWER) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی انرژی|نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/03/11الی1403/03/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی (INTERFOOD) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/02/28الی1403/02/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کشاورزی (CASPIAN AGRO) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1403/02/26الی1403/02/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری (AITF) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان

1403/01/15الی1403/01/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری و نوآوری آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی باکو

1402/09/10الی1402/09/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آرایشی بهداشتی

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1402/08/11الی1402/08/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نوآوری های پزشکی (MEDINEX) باکو آذربایجان مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1402/08/11الی1402/08/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی (BAKUBUILD) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1402/07/27الی1402/07/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا (AQUATHERM) آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1402/07/27الی1402/07/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و زیرساخت ها آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1402/07/27الی1402/07/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کتاب آذربایجان باکو مرکز نمایشگاهی باکو
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آموزش و پرورش

نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان - (baku expo center)

1402/06/29الی1402/07/02

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2