سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی قالب سازی و پرینتر سه بعدی فرانکفورت آلمان ( Formnext ) مرکز نمایشگاهی فرانکفور...

1402/08/16

1402/08/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی کسب و کار فراکفورت آلمان ( FEX ) مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1402/08/18

1402/08/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی فرانکفورت آلمان ( Fi Europe ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت...

1402/09/07

1402/09/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی فرانکفورت آلمان ( Heimtextil ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت...

1402/10/19

1402/10/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی فرانکفورت آلمان ( Ambiente ) مرکز نمایشگاهی فرانکف...

1402/11/06

1402/11/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی لوازم تحریر و اداری فرانکفورت آلمان ( paperworld ) مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1402/11/07

1402/11/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی برق و روشنایی ساختمان فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1402/12/13

1402/12/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1402/12/29

1403/01/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی فرانکفورت آلمان ( Techtextil ) مرکز نمایشگاهی فراکفورت...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی دوچرخه فرانکفورت آلمان (EUROBIKE ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت...

1403/04/13

1403/04/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی فرانکفورت آلمان ( Fi Europe ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/09/07الی1402/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کسب و کار فراکفورت آلمان ( FEX ) مرکز نمایشگاهی فراکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/08/18الی1402/08/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی قالب سازی و پرینتر سه بعدی فرانکفورت آلمان ( Formnext ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/08/16الی1402/08/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی فرانکفورت آلمان ( Techtextil ) مرکز نمایشگاهی فراکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1403/02/04الی1403/02/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی برق و روشنایی ساختمان فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فراکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق|نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/12/13الی1402/12/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فراکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق|نمایشگاه بین المللی صنعت رسانه

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/12/29الی1403/01/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی فرانکفورت آلمان ( Ambiente ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/11/06الی1402/11/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی دوچرخه فرانکفورت آلمان (EUROBIKE ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1403/04/13الی1403/04/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین‌المللی منسوجات خانگی فرانکفورت آلمان ( Heimtextil ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/10/19الی1402/10/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تـاسیسات ساختمان فرانکفورت آلمان ( ISH ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1403/12/27الی1404/01/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم تحریر و اداری فرانکفورت آلمان ( paperworld ) مرکز نمایشگاهی فراکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/11/07الی1402/11/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات خودرو فرانکفورت آلمان ( Automechanika ) مرکز نمایشگاهی فرانکفورت
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1403/06/20الی1403/06/24

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2