سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی یراق آلات و تجهیزات ساخت مبلمان (intermob) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/07/08

1402/07/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی (Food Tech) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/07/19

1402/07/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی (Eurasia Packaging) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/07/19

1402/07/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب و ماشین آلات (woodtech) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/07/27

1402/08/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/08/06

1402/08/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی درب (eurasia door) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/08/20

1402/08/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی پنجره (eurasia window) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/08/20

1402/08/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی شیشه (eurasia Glass) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/08/20

1402/08/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و صنایع وابسته ( Plast Eurasia ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/09/01

1402/09/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات (AgroShow) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1402/09/15

1402/09/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی معدن و ماشین آلات معدنی (mining) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات|نمایشگاه بین المللی صنعت معدن

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

1403/02/13الی1403/02/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ( Expomed Eurasia ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1403/02/06الی1403/02/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان ( yapi ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1403/01/29الی1403/02/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شهربازی، اسباب بازی و کودک ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1402/12/16الی1402/12/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پارچه، نخ و الیاف ( yarn fair ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لباس

نمایشگاه بین المللی استانبول - (Tuyap Fair Center)

1402/12/03الی1402/12/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم ( emitt ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1402/11/17الی1402/11/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی استانبول - (Tuyap Fair Center)

1402/11/03الی1402/11/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان (Karavanist) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

1402/10/16الی1402/10/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات (AgroShow) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1402/09/15الی1402/09/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و صنایع وابسته ( Plast Eurasia ) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی استانبول - (Tuyap Fair Center)

1402/09/01الی1402/09/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شیشه (eurasia Glass) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1402/08/20الی1402/08/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پنجره (eurasia window) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

1402/08/20الی1402/08/23

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2
  • 3