سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی پزشکی و بهداشت ( HEALTH ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre...

1402/07/27

1402/07/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی خودرو ( PAKISTAN AUTO SHOW ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre...

1402/08/05

1402/08/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی داروسازی و ماشین آلات دارویی ( PHARMA API ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی ka...

1402/08/23

1402/08/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و ماشین آلات ( BUILD ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi ...

1402/09/07

1402/09/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه چوب و مبلمان کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre...

1402/09/07

1402/09/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی کتاب ( KIBF ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre...

1402/09/23

1402/09/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXTILE ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre...

1402/12/11

1402/12/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی تجارت و صنعتی (ITIF ASIA) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre...

1402/12/17

1402/12/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXPO ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre...

1403/03/06

1403/03/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع ( HVACR ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi e...

1403/03/19

1403/03/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی خودرو ( PAKISTAN AUTO SHOW ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/08/05الی1402/08/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پزشکی و بهداشت ( HEALTH ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/07/27الی1402/07/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و لوازم جانبی پوشاک ( IGATEX ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/06/16الی1402/06/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی ( FOODAg ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا|نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/05/20الی1403/05/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی ( GTex ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/05/13الی1403/05/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( FOOD ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/28الی1403/03/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع ( HVACR ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/19الی1403/03/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXPO ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1403/03/06الی1403/03/08

مشاهده جزئیات

غرفه سازی در کراچی پاکستان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
نمایشگاه بین المللی تجارت و صنعتی (ITIF ASIA) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت|نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/12/17الی1402/12/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه چوب و مبلمان کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/09/07الی1402/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نساجی ( TEXTILE ASIA ) کراچی پاکستان مرکز نمایشگاهی karachi expo centre
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی کراچی (karachi expo centre)

1402/12/11الی1402/12/13

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2