سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات کاشی،سرامیک حمام و سونا میلان مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/07/03

1402/07/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/08/24

1402/08/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی آسانسور میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/08/24

1402/08/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/11/10

1402/11/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی عینک میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/11/14

1402/11/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/12/09

1401/12/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1402/12/22

1402/12/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی لباس عروس میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/01/17

1403/01/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/01/28

1403/02/02

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان...

1403/02/19

1403/02/22

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی ( IPACK ) میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

مرکز نمایشگاهی میلان

1404/03/06الی1404/03/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی میلان

1404/02/15الی1404/02/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت میلان (MEAT-TECH) ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور|نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی میلان

1403/03/08الی1403/03/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب

نمایشگاه بین المللی میلان

1403/01/28الی1403/02/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لباس عروس میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی عروس و عروسی

مرکز نمایشگاهی میلان

1403/01/17الی1403/01/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی انرژی

مرکز نمایشگاهی ایتالیا

1402/12/09الی1401/12/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی میلان

1402/08/24الی1402/08/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی عینک میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی میلان

1402/11/14الی1402/11/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی چرم میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی میلان

1402/06/28الی1402/06/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی یراق آلات و تجهیزات ساخت مبلمان میلان ایتالیا مرکز نماشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

مرکز نماشگاهی میلان

1403/03/01الی1403/03/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

مرکز نمایشگاهی میلان

1403/02/19الی1403/02/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات لجستیک میلان ایتالیا مرکز نمایشگاهی میلان
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

مرکز نمایشگاهی میلان

1403/02/19الی1403/02/22

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2