سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی ساختمان کرمان ایران

1402/07/18

1402/07/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان ایران

1402/08/16

1402/08/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو کرمان ایران...

1402/09/14

1402/09/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی آب ، برق و فاضلاب کرمان ایران

1402/09/22

1402/09/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی برق کرمان ایران

1402/09/22

1402/09/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی فولاد کرمان ایران

1402/10/02

1402/10/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و فرش دستباف کرمان ایران

1402/10/25

1402/10/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی خودرو کرمان ایران

1402/11/10

1402/11/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی (خرما ، پسته ، فرش) کرمان...

1402/11/24

1402/11/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی خشکبار ، قهوه ، نان و شیرینی کرمان ایران...

1402/12/08

1402/12/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی آب ، برق و فاضلاب کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آب

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/09/22الی1402/09/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/09/14الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ساختمان کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/07/18الی1402/07/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فولاد کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/10/02الی1402/10/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و فرش دستباف کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/10/25الی1402/10/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی خودرو کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/11/10الی1402/11/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی خشکبار ، قهوه ، نان و شیرینی کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/12/08الی1402/12/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی کرمان

1403/02/21الی1403/02/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات راه سازی و صنایع وابسته کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات|نمایشگاه بین المللی صنعت معدن

نمایشگاه بین المللی کرمان

1403/03/24الی1403/03/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کفپوش ، لوستر ، منسوجات خانگی کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی کرمان

1403/04/28الی1403/04/31

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت، اتوماسیون صنعتی و ماشین ابزار کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی کرمان

1403/05/11الی1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، چوب و ماشین آلات وابسته کرمان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی کرمان

1403/05/24الی1403/05/28

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2