سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی، ماشین آلات صنایع غذایی و فرآوری تهران ایران مرکز نمایشگاهی...

1402/07/10

1402/07/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار و ایمنی تهران ایران ( HSE ) مرکز نمایشگاهی ...

1402/07/13

1402/07/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان تهران ایران ( IRAN HVAC&R ) مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/13

1402/07/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفت...

1402/07/18

1402/07/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک تهران ایران ( IRAN MODE ) مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی تهران ا...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/07/23

1402/07/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، ماشین آلات، ادوات و نهادها تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/07/25

1402/07/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/08/03

1402/08/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعت و تاسیسات آب و فاضلاب تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آب

نمایشگاه بین المللی تهران-سئول

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کار ایران ( ایران جابکس ) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی تهران-سئول

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات خودرو تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

1402/11/09الی1402/11/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوله، اتصالات و شیرآلات بهداشتی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/11/02الی1402/11/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/04/20الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/06/07الی1403/06/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت قهوه تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1402/06/28الی1402/06/31

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پارچه تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/06/18الی1403/06/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، کترینگ و رستوران تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/04/20الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، مهندسی و اداری تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/03/31الی1403/04/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1403/06/02الی1403/06/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سنگ های ساختمانی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت معدن

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/03/08الی1403/03/11

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8