سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی طلا و جواهرات هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/07/08

1402/07/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ( Medicall ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/07/15

1402/07/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( World Food ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/08/12

1402/08/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین‌ المللی سخت‌ افزار ( HARDWARE ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/09/11

1402/09/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی ( ACETECH ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/09/23

1402/09/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی دندان پزشکی ( EXPODENT ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/10/01

1402/10/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/10/22

1402/10/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ( اتومکانیکا ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/11/12

1402/11/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی پلاستیک ( PLASTINDIA ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/11/12

1402/11/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی جواهرات هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1403/02/10

1403/02/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم ( Zak Aluminium ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/09/15الی1403/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز ( D-arc Build ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/05/12الی1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و برش فلز ( AMTEX ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/05/05الی1403/05/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زیبایی هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آرایشی بهداشتی

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/04/13الی1403/04/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی محیط زیست ( WEE ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/03/16الی1403/03/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی جواهرات هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت طلا وجواهر

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/02/10الی1403/02/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک ( PLASTINDIA ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/11/12الی1402/11/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ( اتومکانیکا ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/11/12الی1402/11/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی دندان پزشکی ( EXPODENT ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/10/01الی1402/10/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی ( ACETECH ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/09/23الی1402/09/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین‌ المللی سخت‌ افزار ( HARDWARE ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/09/11الی1402/09/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( World Food ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/08/12الی1402/08/14

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2