تقویم نمایشگاهی دهلی نو - هندوستان India - New Delhi exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی دهلی نو

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی دهلی نو در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی محیط زیست

نمایشگاه بین المللی محیط زیست هند دهلی نو (WEE)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/03/16   الی   1403/03/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زیبایی، آرایشی، بهداشتی

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی هند دهلی نو (Cosmohome Tech)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/04/06   الی   1403/04/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زیبایی، آرایشی، بهداشتی

نمایشگاه بین المللی صنعت زیبایی هند دهلی نو (Professional Beauty)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/04/11   الی   1403/04/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی هند دهلی نو (TFI)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/04/28   الی   1403/04/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی هند دهلی نو (VIBRANT INDIA)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/04/29   الی   1403/04/31

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و برش فلز ( AMTEX ) هند دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/05/05   الی   1403/05/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی هند دهلی نو (Gartex)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/05/11   الی   1403/05/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی املاک

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز هند دهلی نو (D-arc Build)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/05/12   الی   1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی

نمایشگاه بین المللی روشنایی هند دهلی نو

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/05/19   الی   1403/05/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی بسته بندی ( PackPlus ) هند- دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1403/05/20   الی   1403/05/22

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2
  • 3