تقویم نمایشگاهی کرمانشاه - ایران Iran - Kermanshah exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی کرمانشاه - زمان و تاریخ برگزاری نمایشگاه های کرمانشاه

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه - زمان و تاریخ برگزاری نمایشگاه های کرمانشاه در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/04/03   الی   1403/04/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش دست باف

نمایشگاه بین المللی فرش و تابلو فرش کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/04/12   الی   1403/04/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/02   الی   1403/05/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان منزل ، چوب و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه بین المللی مبلمان،صنایع چوب و دکوراسیون داخلی کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/09   الی   1403/05/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تاسیسات, سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

نمایشگاه بین المللی صنعت و تاسیسات ساختمان کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/17   الی   1403/05/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره

نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، درب و پنجره کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/05/17   الی   1403/05/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/07/10   الی   1403/07/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی صنعت و قطعات خودرو کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/07/23   الی   1403/07/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان منزل ، چوب و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان کرمانشاه ایران

نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

1403/08/07   الی   1403/08/11

مشاهده جزئیات