تقویم نمایشگاهی کیش - ایران Iran - Kish exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی کیش - زمان و تاریخ برگزاری نمایشگاه های کیش

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی کیش - زمان و تاریخ برگزاری نمایشگاه های کیش در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه بین المللی شهر پایدار کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/07/17   الی   1403/07/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه فولاد و متالورژی کیش (Metal Expo)

نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی ایران کیش (Metal Expo)

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/08/01   الی   1403/08/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بانکداری, فاینانس و بیمه

نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه و سرمایه) کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/08/14   الی   1403/08/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توانمندی های صادراتی کیش (کیش اکسپو)

نمایشگاه بین‌المللی کیش

1403/09/03   الی   1403/09/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/09/20   الی   1403/09/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بهداشتی و تندرستی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/09/28   الی   1403/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/10/04   الی   1403/10/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه بین المللی شهر ایده آل کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/10/25   الی   1403/10/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/11/09   الی   1403/11/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان منزل ، چوب و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان کیش

مرکز نمایشگاه‌‌های بین‌المللی کیش

1403/11/17   الی   1403/11/21

مشاهده جزئیات