سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی خودرو شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1402/07/19

1402/07/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی ( LEAP ) شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1402/08/08

1402/08/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی ( CBEC ) شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1402/08/16

1402/08/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1402/09/15

1402/09/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات تولید صنعتی ( ITES ) شنژن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنژن...

1403/01/09

1403/01/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک ( Chinaplas ) شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1403/04/07

1403/04/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن...

1403/06/08

1403/06/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات تولید صنعتی ( ITES ) شنژن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنژن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

مرکز نمایشگاه جهانی شنزن

1403/01/09الی1403/01/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک ( Chinaplas ) شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

مرکز نمایشگاه جهانی شنزن

1403/02/04الی1403/02/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

مرکز نمایشگاه جهانی شنزن

1402/09/15الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی خودرو شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

مرکز نمایشگاه جهانی شنزن

1402/07/19الی1402/07/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

مرکز نمایشگاه جهانی شنزن

1403/06/08الی1403/06/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی ( LEAP ) شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

مرکز نمایشگاهی شنزن چین

1402/08/08الی1402/08/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سلامت و زیبایی ( CBEC ) شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آرایشی بهداشتی

مرکز نمایشگاهی شنزن چین

1402/08/16الی1402/08/18

مشاهده جزئیات

غرفه سازی در شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
غرفه سازی در شنژن چین
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک شنزن چین مرکز نمایشگاه جهانی شنزن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

مرکز نمایشگاه جهانی شنزن

1403/04/07الی1403/04/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق|نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

مرکز نمایشگاهی شنزن چین

1401/09/09الی1401/09/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات شنزن چین
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

مرکز نمایشگاهی شنزن چین

1401/08/25الی1401/08/27

مشاهده جزئیات