سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی نخ و الیاف شانگهای چین ( SPINEXPO ) مرکز نمایشگاهی DLG...

1402/12/15

1402/12/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک شانگهای چین (World Breakbulk Expo) مرکز نمایشگاهی DLG...

1403/01/06

1403/01/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی مد(کلاه، روسری و دستکش) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG...

1403/01/08

1403/01/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک پلاستیک مواد پتروشیمی و صنایع وابسته(Chinaplas) شانگهای چین مرکز نما...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی صنایع الکترونیک ( NEPCON China ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG...

1403/02/05

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای چین (Medtec) مرکز نمایشگاهی DLG...

1403/07/04

1403/07/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/02/04الی1403/02/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت لباس

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/01/08الی1403/01/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/02/05الی1403/02/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/01/06الی1403/01/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1402/08/17الی1402/08/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شانگهای مرکز نمایشگاهی DLG

1402/08/26الی1402/08/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1402/08/03الی1402/08/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1402/12/15الی1402/12/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/07/04الی1403/07/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرکز نمایشگاهی قدیم شانگهای

-الی-

مشاهده جزئیات