تقویم نمایشگاهی مرکز DLG شانگهای - چین China - DLG expo Shanghai exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی شانگهای مرکز نمایشگاهی DLG

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی شانگهای مرکز نمایشگاهی DLG در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی چین شانگهای

مرکز نمایشگاهی DLG شانگهای

1403/03/19   الی   1403/03/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی نخ و الیاف شانگهای چین (SPINEXPO)

مرکز نمایشگاهی DLG شانگهای

1403/06/13   الی   1403/06/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای چین (Medtec) مرکز نمایشگاهی DLG

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/07/04   الی   1403/07/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه نساجی, منسوجات خانگی, پارچه

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی چین شانگهای

مرکز نمایشگاهی DLG شانگهای

1403/07/18   الی   1403/07/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی ( AgrocChemEx ) شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/08/04   الی   1403/08/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم اداری, تجاری و نوشت افزار

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، لوازم اداری و صنعت سرگرمی شانگهای چین (Paperworld China) مرکز نمایشگاهی DLG

نمایشگاه بین المللی شانگهای مرکز نمایشگاهی DLG

1403/08/27   الی   1403/08/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک شانگهای چین (World Breakbulk Expo)

مرکز نمایشگاهی DLG شانگهای

1403/12/16   الی   1403/12/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پوشاک, مد و لوازم جانبی

نمایشگاه بین المللی لوازم جانبی مد شانگهای چین (کلاه، روسری و دستکش)

مرکز نمایشگاهی DLG شانگهای

1404/01/04   الی   1404/01/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک، پلاستیک، مواد پتروشیمی و صنایع وابسته (Chinaplas) شانگهای چین

مرکز نمایشگاهی DLG شانگهای

1404/02/03   الی   1404/02/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی اینترنت اشیا چین شانگهای (IOTE)

مرکز نمایشگاهی DLG شانگهای

1404/02/04   الی   1404/02/06

مشاهده جزئیات