سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی، ماشین آلات صنایع غذایی و فرآوری تهران ایران مرکز نمایشگاهی...

1402/07/10

1402/07/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفت...

1402/07/18

1402/07/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، ماشین آلات، ادوات و نهادها تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/07/25

1402/07/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/08/09

1402/08/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی چوب، ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/08/17

1402/08/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات، بازاریابی و چاپ دیجیتال تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/08/30

1402/09/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صوتی و تصویری تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/08/30

1402/09/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمانی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/09/21

1402/09/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/10/12

1402/10/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت، دوچرخه، ماشین برقی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/10/26

1402/10/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات خودرو تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

1402/11/09الی1402/11/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/04/20الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/06/07الی1403/06/10

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت قهوه تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1402/06/28الی1402/06/31

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پارچه تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/06/18الی1403/06/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، کترینگ و رستوران تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/04/20الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، مهندسی و اداری تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/03/31الی1403/04/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی سنگ های ساختمانی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت معدن

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/03/08الی1403/03/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرافتاب

1402/06/18الی1402/06/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب

1402/08/09الی1402/08/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی و ماشین آلات صنعتی تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/06/01الی1403/06/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات، بازاریابی و چاپ دیجیتال تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

1402/08/30الی1402/09/03

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2