غرفه سازی در دمشق سوریه
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
نمایشگاه بین المللی صنعتی خدمات و فناوری دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی انرژی|نمایشگاه بین المللی صنعت|نمایشگاه بین المللی صنعت برق|نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی|نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1402/07/20الی1402/07/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دمشق سوریه ( HiTech ) مرکز نمایشگاهی دمشق
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1403/04/12الی1403/04/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان دمشق سوریه ( BUILDEX ) مرکز نمایشگاهی دمشق
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1403/03/15الی1403/03/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز دمشق سوریه ( SOG ) مرکز نمایشگاهی دمشق
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1402/12/11الی1402/12/14

مشاهده جزئیات