تقویم نمایشگاهی دمشق - سوریه Syria - Damascus exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی دمشق

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی دمشق در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های جدید

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات دمشق سوریه ( HiTech ) مرکز نمایشگاهی دمشق

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1403/04/12   الی   1403/04/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت

نمایشگاه بین المللی صنعتی خدمات و فناوری دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1403/07/21   الی   1403/07/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز دمشق سوریه (SOG) مرکز نمایشگاهی دمشق

دمشق سوریه مرکز نمایشگاهی دمشق

1403/12/11   الی   1403/12/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان دمشق سوریه (BUILDEX)

مرکز نمایشگاهی دمشق

1404/03/14   الی   1404/03/18

مشاهده جزئیات