سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری اصفهان ایران

1402/07/04

1402/07/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی فن آوری و نوآوری ( فن نما ) اصفهان ایران...

1402/07/10

1402/07/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان ایران

1402/07/18

1402/07/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان ایران...

1402/07/26

1402/07/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان اصفهان ایران

1402/08/08

1402/08/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات خودرو اصفهان ایران

1402/08/16

1402/08/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان ایران...

1402/08/23

1402/08/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی تاسیسات آب و صنعت آب و فاضلاب اصفهان ایران...

1402/08/23

1402/08/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن ماشین آلات و صنایع وابسته اصفهان ایران...

1402/09/01

1402/09/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان اصفهان ایران

1402/09/13

1402/09/17

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (لجستیک – حمل و نقل – خدمات شهری ) اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل|نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/05/11الی1403/05/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فن آوری و نوآوری ( فن نما ) اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/07/10الی1402/07/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/04/21الی1403/04/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/04/21الی1403/04/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فولاد، متالورژی، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/06/02الی1403/06/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/09/13الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمايشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/06/17الی1403/06/21

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/06/28الی1402/06/31

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم و گردشگری اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/07/04الی1402/07/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

1402/10/04الی1402/10/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و صنعت تبلیغات اصفهان ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی|نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1402/11/19الی1402/11/22

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2
  • 3