سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1402/08/23

1402/08/25

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی زیبایی ( BEAUTY EXPO ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1402/09/23

1402/09/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی مد و نساجی ( ERBIL STYLE ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1402/09/23

1402/09/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ( OGExpo ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1402/09/25

1402/09/27

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی خودرو (AUTOSHOW) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1402/12/10

1402/12/13

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، منسوجات و مبلمان خانگی ( IDEAL HOUSE ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی ار...

1402/12/24

1402/12/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1403/03/01

1403/03/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل...

1403/06/01

1403/06/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی مد و نساجی ( ERBIL STYLE ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لباس

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/09/23الی1402/09/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، منسوجات و مبلمان خانگی ( IDEAL HOUSE ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/12/24الی1402/12/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی خودرو (AUTOSHOW) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/12/10الی1402/12/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/03/01الی1403/03/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی موادغذایی ( صنایع کشاورزی،بسته بندی،ماشین آلات و صنایع وابسته ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل( آگروپک )
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی|نمایشگاه بین المللی صنعت غذا|نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/06/28الی1402/06/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زیبایی ( BEAUTY EXPO ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آرایشی بهداشتی

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/09/23الی1402/09/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرکز نمایشگاهی اربیل عراق

1403/06/01الی1403/06/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ( OGExpo ) اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/09/25الی1402/09/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل عراق مرکز نمایشگاهی اربیل
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرکز نمایشگاهی اربیل

1402/08/23الی1402/08/25

مشاهده جزئیات

غرفه سازی در اربیل عراق
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

مرکز نمایشگاهی اربیل

1401/09/15الی1401/09/18

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی اربیل عراق
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

مرکز نمایشگاهی اربیل

1401/06/29الی1401/07/01

مشاهده جزئیات