تقویم نمایشگاهی اربیل - عراق Iraq - Erbil exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی اربیل

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی اربیل در سال 1403 - 1404

نمایشگاه صنعت ساخت و ساز اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز اربیل عراق (CONSTRUCT IRAQ)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/06/03   الی   1403/06/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه تکنولوژی و فناوری عراق اربیل

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و فناوری عراق اربیل (HITEX)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/06/13   الی   1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات اربیل عراق

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/08/01   الی   1403/08/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه مواد غذایی، صنایع کشاورزی و بسته بندی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، صنعت کشاورزی، بسته بندی و محصولات دامی اربیل عراق (آگروپک)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/09/05   الی   1403/09/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه لوازم خانگی، منسوجات و مبلمان اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، منسوجات و مبلمان منزل اربیل عراق (IDEAL HOUSE)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/09/22   الی   1403/09/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه مد و نساجی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی مد و نساجی اربیل عراق (ERBIL STYLE)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/09/24   الی   1403/09/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی اربیل عراق (OGExpo)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/09/26   الی   1403/09/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زیبایی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی زیبایی اربیل عراق (BEAUTY EXPO)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1403/09/27   الی   1403/09/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه خودرو، موتور سیکلت، لوازم و قطعات اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی خودرو، موتور سیکلت، لوازم و قطعات اربیل عراق (AUTOSHOW)

نمایشگاه بین‌المللی اربیل

1403/12/09   الی   1403/12/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی اربیل عراق (Erbil Build Expo)

مرکز نمایشگاهی اربیل

1404/02/30   الی   1404/03/02

مشاهده جزئیات