سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ( CMEH ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1402/07/04

1402/07/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی زیبایی و آرایشی پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1402/07/21

1402/07/23

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و سنگ های قیمتی پکن چین ( GRC ) مرکز نمایشگاهی پکن...

1402/08/04

1402/08/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1402/08/17

1402/08/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی قطعات و تجهیزات خودرو ( CIAACE ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1402/12/09

1402/12/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/01/04

1403/01/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی ( CIPPE ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/01/06

1403/01/08

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی فناوری و کاربرد ذخیره انرژی ( ESC ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/01/07

1403/01/09

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی ( ConstrucTech ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/01/12

1403/01/14

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی ( CIMA ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن...

1403/02/01

1403/02/03

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل

نمایشگاه بین المللی پکن

1402/06/20الی1402/06/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زیبایی و آرایشی پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آرایشی بهداشتی

نمایشگاه بین المللی پکن

1402/07/21الی1402/07/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی قطعات و تجهیزات خودرو ( CIAACE ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی پکن

1402/12/09الی1402/12/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی ( ConstrucTech ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/01/12الی1403/01/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و سنگ های قیمتی پکن چین ( GRC ) مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت طلا وجواهر

مرکز نمایشگاهی پکن

1402/08/04الی1402/08/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی ( CIPPE ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/01/06الی1403/01/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی خودرو ( Auto China ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/02/06الی1403/02/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ( Sino-Dental ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/03/20الی1403/03/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری و کاربرد ذخیره انرژی ( ESC ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی انرژی

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/01/07الی1403/01/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی پکن چین ( AIAE ) مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/03/30الی1403/04/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی پکن

1402/08/17الی1402/08/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و مبلمان ( WMF ) پکن چین مرکز نمایشگاهی پکن
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چوب|نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/06/15الی1403/06/18

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2