4
نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی شنزن چین

۱۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/05)
۱۶ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/07)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی شنزن چین، در تاریخ 14 الی 16 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی